//
you're reading...
Đọc

Câu chuyện bên chiếc điện thoại

Dưới đây là cuộc trò chuyện qua điện thoại giữa 1 cậu bé 9 tuổi và 1 người phụ nữ, do người chủ cửa hàng cho thuê điện thoại nghe được.

Boy: Lady, Can you give me the job of cutting your lawn? (lawn – /lɔ:n/)

Cậu bé: Thưa bà, bà có thể thuê cháu … được không?

Woman: (at the other end of the phone line): I already have someone to cut my lawn.

Người phụ nữ (ở đầu dây bên kia): Tôi đã thuê người khác …. cho tôi rồi.

Boy: Lady, I will cut your lawn for half the price of the person who cuts your lawn now.

Cậu bé: Thưa bà, cháu sẽ … cho bà với giá chỉ bằng một nửa người đang làm cho bà thôi.

Woman: I’m very satisfied with the person who is presently cutting my lawn.

Người phụ nữ: Tôi rất hài lòng với người tôi thuê hiện nay.

Boy: (with more perseverance /,pə:si’viərəns/) : Lady, I’ll even sweep your curb and your sidewalk, so on Sunday you will have the prettiest lawn in all of Palm beach , Florida.

Cậu bé (giọng càng kiên nhẫn hơn): Thưa bà, cháu sẽ quét giếng và dọn lối đi cho nhà bà, để đến Chủ Nhật thì bà sẽ có …. đẹp nhất ở bãi biển Palm Beach, Florida.

Woman: No, thank you.

Người phụ nữ: Không, cảm ơn.

With a smile on his face, the little boy replaced the receiver. The store-owner, who was listening to all this, walked over to the boy.

Mỉm cười, cậu bé …. Người chủ cửa hàng sau khi nghe hết câu chuyện, tiến tới phía cậu bé.

Store Owner: Son… I like your attitude; I like that positive spirit and would like to offer you a job.

Người chủ cửa hàng: Cậu bé, ta thích thái độ của cậu, thích tinh thần tích cực đó. Ta sẽ thuê cậu.

Boy: No thanks.

Cậu bé: Không ạ, cháu cảm ơn.

Store Owner: But you were really pleading for one. (plead – /pli:d/)

Người chủ cửa hàng: Nhưng cháu vừa phải nài nỉ để có công việc đó mà.

Boy: No Sir, I was just checking my performance at the job I already have. I am the one who is working for that lady I was talking to!

Cậu bé: Không thưa ông, cháu chỉ kiểm tra lại chất lượng công việc của cháu thôi. Cháu chính là người được bà ấy thuê.

This is what we call “Self Appraisal“.

Đó gọi là “Tự Kiểm Điểm” đấy bạn à.

Advertisements

Thảo luận

Không có bình luận

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: