//
you're reading...
Các lỗi ngữ pháp phổ biến, Ngữ pháp

Phần 1: Cách chia động từ ở thì tiếp diễn và thì đơn giản

Hẳn bạn đã nghe rất nhiều đến thì tiếp diễn (continuous tense) và thì đơn giản (simple tense). Nếu như bạn chưa biết cách sử dụng của thì đơn giản và thì tiếp diễn cũng như sự khác nhau về mặt ngữ nghĩa giữa hai thì này trong tiếng Anh, bạn nên tham khảo các sách Ngữ pháp, trong đó có cuốn Grammar in Use, tác giả Raymond Murphy. Cuốn sách là một sự tổng hợp rất toàn diện và dễ hiểu về các hiện tượng ngữ pháp tiếng Anh.

Còn trong bài viết này, bạn sẽ chỉ nên quan tâm tới cách chia động từ của hai thì tiếp diễn và đơn giản mà thôi. Hãy nhớ đơn giản là hai thì này có dạng sau:

  • Thì đơn giản (simple tense):                      Động từ nguyên thể, không ‘to’ (Verb infinitive without ‘to’)

    Ví dụ:  

  • Thì tiếp diễn (continuous tense):             be + V-ing (động từ thêm -ing)     

     Ví dụ:

Bạn nghĩ rằng những điều trên là đơn giản và bạn đã biết nằm lòng rồi? 

Nhưng thực tế là:

1. Rất nhiều người chia sai thì đơn giản:

    I going to school everyday and I don’t like it. (Thì hiện tại đơn giản)

    => Lỗi: ‘going‘: Động từ vị ngữ trong câu không đứng một mình ở dạng -ing. SAI TRẦM TRỌNG, SAI CƠ BẢN!!!

         Đúng: I go to school everyday and I don’t like it.

2. Rất nhiều người chia sai thì tiếp diễn:

At the moment I am play the guitar and my dog is play around me. (Thì hiện tại tiếp diễn)

=> Lỗi: ‘play‘: Động từ vị ngữ trong câu không bao giờ có dạng: be (am, is, are, was, were) + động từ           nguyên thể không ‘to’. SAI CƠ BẢN, SAI TRẦM TRỌNG!!!

Đúng: At the moment I am playing the guitar and my dog is playing around me.

Nếu bạn không phạm phải lỗi trên, xin chúc mừng bạn. Còn nếu bạn đã từng hoặc thường xuyên phạm lỗi trên, bạn nên cảm thấy lo lắng vì vốn ngữ pháp của mình và sửa chữa nhé. Chúc bạn học tốt!

Advertisements

Thảo luận

Không có bình luận

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: